Meer informatie Professionele opvoeders ondersteunen met kennis, vaardigheden en tools

RESPECT EDUCATIE

De maatschappij begint daar, waar kinderen en jongeren samenkomen. Scholen en sportclubs fungeren daarmee als mini-maatschappij.

Een respectvolle samenleving kan worden bereikt door jongeren direct te begeleiden in het openstellen voor de ander, het gesprek aan te gaan, kritisch zelf na te denken en conflicten vreedzaam op te lossen. De Respect Foundation ondersteunt door middel van Respect Educatie docenten en leerkrachten met de kennis, vaardigheden en materialen om dit aan jongeren te leren.

Jaarlijks doen er duizenden klassen mee aan onze nationale Week van Respect. In deze week wordt er met gastlessen en activiteiten gevierd wat er is bereikt door samen 52 weken aan sociale veiligheid en respect te werken!

Respect Educatie is beschikbaar voor leerkrachten en docenten van primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs.

“Onderwijs over respect is belangrijk zodat iedereen zijn steentje bij kan dragen.”
Nhor, 14 jaar

HOE WE DAT DOEN

De Respect Foundation biedt handvatten bij het behandelen van hedendaagse onderwerpen en vraagstukken als: respect voor jezelf, elkaar en de omgeving, identiteitsontwikkeling, sociale cohesie, (wereld)burgerschap, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, weerbaarheid en (eigen)verantwoordelijkheid. Respect Educatie activeert respect voor jezelf, elkaar en de omgeving.

Respect Educatie is gestoeld op bestaande en bewezen onderwijstheorieën waaronder:

  • De Ontwikkelingspsychologie van Erikson;
  • De Social Interdependancy Theory van Kurt Lewin;
  • Coöperatief leren van Johnson & Smit;
  • De Meervoudige Intelligentie theorie van Howard Gardner;
  • De Self Determination Theory van Deci & Ryan;
  • Het Adaptief Onderwijs van Luc Stevens.

Ga direct aan de slag met HET lesmateriAal

Alle lessen zijn kosteloos beschikbaar op po-, vo- en mbo-niveau en worden regelmatig aangevuld met nieuwe, actuele lessen. De lessen zijn klikklaar voor het digibord, maar kunnen ook eenvoudig worden gepersonaliseerd. De lessen worden aangeboden via ons online kanaal bij LessonUp.

SAMENWERKEN MET DOCENTEN EN JONGEREN

JONGERENRAAD

Door middel van de Respect Jongerenraad betrekken wij jongeren actief bij de ontwikkeling van onze materialen zodat deze optimaal aansluiten op hun belevingswereld.

Ben jij of ken jij een jongere/jongerenraad en wil je onderdeel zijn van de Respect Jongerenraad? Laat het ons weten!

DOCENTENPANEL

Met een breed onderwijspanel willen wij als Respect Foundation de aansluiting en behoeften van leerkrachten en docenten vanuit het veld vasthouden en de kwaliteit van onze producten verbeteren. Dit zodat we leerkrachten en docenten écht kunnen ondersteunen middels bruikbare tools en lesmaterialen.

Interesse of aanmelden? Graag!
Gerichte input, feedback en adviezen vanuit de praktijk zijn voor ons van onschatbare waarde.

WIST JE DAT…

  • In 2019 startten wij samen met partner MasterPeace een pilot om scholen op po- en vo-niveau te ondersteunen in de invulling van hun burgerschapsonderwijs. Op basis van de behoeften van scholen ontwikkelden we de Burgerschapstool, welke eenvoudig inzichtelijk maakt wat een school al doet en wat er nog mist voor succesvol en volledig burgerschaponderwijs.
  • Jaarlijks organiseren we de nationale campagne de Week van Respect. Kijk wat jouw school, bso of club kan doen (actieve link www.weekvanrespect.nl).
  • We in 2020 starten met een opvolgtraject van het ISK-Bijscholingstraject 2017-2019? Dit traject ondersteunt docenten in het ISK-onderwijs én het regulier onderwijs in het lesgeven aan nieuwkomers. Lees meer (Actieve link naar initiatief Lesgeven aan nieuwkomers).