Meer informatie Succesvolle nieuwkomers
in de samenleving.

SUCCESVOLLE NIEUWKOMERS

In 2015 kwam een grote groep nieuwkomers naar Nederland, waaronder ook veel jongeren. Nieuwkomers zijn een complexe doelgroep om les aan te geven. Naast taalachterstand, een andere culturele achtergrond en ‘normale puberproblemen’, schuilt vaak extra emotionele bagage, veroorzaakt door de zogenaamde migratie- en post-migratie-stressoren.

Er bestaat een grote behoefte aan specifieke bijscholing onder Internationale Schakelklas (ISK) docenten. Momenteel is er (te) weinig beschikbaar voor docenten om hun leerlingen op een juiste manier te kunnen ondersteunen bij hun specifieke ontwikkelingsopgaven.

Op basis van de ervaring die de Respect Foundation opdeed in het werken in post-conflictgebieden (zie ons internationale programma) werd van 2017-2019 het succesvolle ‘ISK-bijscholingstraject gerealiseerd. Daarmee werden 500 docenten van 20 ISK-locaties getraind.
In 2020 start de Respect Foundation met het vervolgtraject op ISK’s en in het regulier onderwijs: ‘Succesvolle nieuwkomers in de samenleving’.

HOE WE DAT DOEN

Met het project ‘Succesvolle nieuwkomers in de samenleving’ gaat de Respect Foundation in samenwerking met verschillende ISK-instellingen de uitdaging aan om het schakelonderwijs voor nieuwkomers te verbeteren en meer passend te maken.

Hiervoor heeft de Respect Foundation samen met onderwijsexperts en partners een intensief begeleidingstraject ontwikkeld met vijf inhoudelijke trainingsmodules:

  • Trauma-sensitief lesgeven
  • Motivatie en toekomst oriëntatie
  • Veerkracht, zelfstandigheid en zelfvertrouwen
  • De-escalatiemodellen binnen de ISK
  • Doorstroom en loopbaan oriëntatie
Door het onderwijs op deze manier passender te maken en de doorstroom te verbeteren, wordt de kans op een succesvol onderwijstraject voor nieuwkomers -en daarmee hun actieve deelname aan de Nederlandse samenleving- vergroot.

WIL JE MEER WETEN OVER HET PROGRAMMA?

Als financier, ISK of middelbare school meer weten over het trainingstraject? We geven je graag meer informatie en bespreken de mogelijkheden voor een samenwerking. Neem contact met ons op!