Internationaal Programma

INTERNATIONAAL PROGRAMMA

In 2012 startte het Respect Education Program in nauwe samenwerking met Cordaid in Azië en Afrika. Cordaid maakt met hun programma onderwijs toegankelijk in post-conflict gebieden, waar het Respect Education Program een inhoudelijke aanvulling op is. Naast de toegang tot educatie en schoolmaterialen, wordt docenten ondersteuning geboden ter bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun leerlingen. Docenten worden ondersteund door middel van kennis, vaardigheden en een praktische lesmethode.

Tot op heden lopen er programma’s en wordt er gebruik gemaakt van Respect lesmaterialen op de Filipijnen, in DR Congo en Burundi.

DOEL van het programma

Het Respect Education Program realiseert een veilige en respectvol leerklimaat door middel van een inclusieve en adaptieve wijze van lesgeven. Het ondersteunt leerkrachten en schoolleiding in hun dagelijks lesgeven door middel van:
  • Het onderwijs beter toegankelijk door het verminderen van discriminatie
  • De kwaliteit van het onderwijs verbeteren.
  • Het concreet werken aan 21st century skills.
  • Een trauma-sensitieve wijze van lesgeven aanleren.

Opzet van het programma

Met de lokale partners wordt een lokaal facilitator team geselecteerd en getraind. Dit team heeft kennis van de educatieve en maatschappelijke uitdagingen in de lokale context. Samen met de Respect Foundation trainen zij lokale docententeams in inclusief lesgeven en contextualiseren zij de onderwijsmaterialen.

Vervolgens wordt het programma opgeschaald aan de hand van de train-de-trainer-methode. Dit maakt het mogelijk dat er grote aantallen docenten en leerlingen bereikt kunnen worden. Indien mogelijk wordt ook de samenwerking met de Department of Education ter plekke opgezocht.

IMPACT

Het Respect Education Program in cijfers:

25.000+ leerlingen

100+ scholen

400+ docenten

Meer weten over het programma? Download de brochure.
Of een samenwerking verkennen?

RESPECT IN
AZIË EN AFRIKA

FILIPIJNEN
De Respect Foundation startte in 2013 in samenwerking met Cordaid het Respect Education Program op de Filipijnen. Het programma richt zich op schoolontwikkeling, adaptief onderwijs, coöperatief leren en passend onderwijs. Het programma is actief op Mindanao, in General Santos, Cotabato en Palimbang. In 2018 is in samenwerking met Pasali een nieuw programma opgezet. Dit programma richt zich meer op competentiegericht onderwijs.
DR CONGO
In samenwerking met Cordaid en het Ministerie van Onderwijs van de Democratische Republiek Congo (DRC), is in 2017 een trainingsprogramma ontwikkeld. Het programma is door trainers van de Respect Foundation verzorgd voor leerkrachten en schoolleiders en de onderwijsinspectie. Hiermee werd Actief en Participatief Onderwijs (‘Methode Active et Participative’) geintroduceerd op 26 basisscholen in Walungu, Zuid-Kivu.
FILIPIJNEN
In samenwerking met Cordaid en het Ministerie van Onderwijs van de Democratische Republiek Congo (DRC), is in 2017 een trainingsprogramma ontwikkeld. Het programma is door trainers van de Respect Foundation verzorgd voor leerkrachten en schoolleiders en de onderwijsinspectie. Hiermee werd Actief en Participatief Onderwijs (‘Methode Active et Participative’) geintroduceerd op 26 basisscholen in Walungu, Zuid-Kivu.
MEER INFORMATIE?

We geven je graag meer informatie over de buitenland projecten. Neem gerust contact met ons op om te verkennen wat we samen kunnen doen.