RESPECTPACT

Veel maatschappelijke organisaties zetten zich in voor een sociaal veilige en inclusieve samenleving. Veel van deze organisaties hebben hier een eigen visie op met eigen speerpunten; strategieën; aanpakken en expertise. Los van elkaar worden de mooiste initiatieven en projecten gerealiseerd.

De Respect Foundation voelt zich geroepen om verbinding tussen verschillende mensen en expertises te realiseren. Om die reden initieerden wij in 2018 het RespectPact; een nationale alliantie van op respectvol samenleven.

Het doel van het RespectPact is gezamenlijk grootschalig impact te maken op een respectvolle samenleving, te beginnen bij jongeren.

De best practices die uit de gezamenlijke initiatieven binnen het RespectPact ontstaan, worden overdragen aan relevante maatschappelijke organisaties of professionals. Zo kunnen zij de opgedane kennis en tools in hun dagelijkse werkzaamheden inbedden en structureel toepassen.

Benieuwd naar met welke partners we al samenwerken?

DE RESPECT FOUNDATION BIEDT:

AANPAK

Een effectieve, ondersteunende aanpak voor professionals in het activeren van jongeren.

LESOMGEVING

Een online lesomgeving met ruim 4500 gebruikers van alle onderwijsniveaus.

METHODIEK

Methodiek om jongeren respect voor zichzelf, elkaar en de omgeving te laten ervaren; opdat het ook beklijft.

EFFECTIEF

Effectief gebleken initiatieven als de campagne de Week van Respect, Bijscholingstraject Internationale Schakelklassen en de Respect Methodiek.

VOOR WIE?

We gaan graag de samenwerking aan met partnerorganisaties uit maatschappelijk middenveld, met een missie die bijdraagt aan een respectvolle samenleving. Wij zoeken partners met aanvullend specialisme, initiatieven en/of netwerk om de krachten mee te bundelen. Neem contact met ons op om een samenwerking te verkennen!
RESPECTPACT IN DE PRAKTIJK

BURGERSCHAPPACT

Pilotfase 2019

Samen met partnerorganisatie MasterPeace en funding partner Adessium Foundation zijn we in 2019 de eerste pilot binnen het RespectPact gestart. Deze pilot richt zich op visiebepaling en het in kaart van burgerschapsonderwijs in het primair (PO) en voortgezet onderwijs (VO).

Voorsorterend op de ontwikkelingen in het onderwijs rondom het aanscherpen van de burgerschapsopdracht voor PO en VO vanuit de overheid. De pilot had met name het doel het ontzorgen van leerkrachten en docenten in het PO en VO, almede het bieden van een oplossing voor de lastige taak om burgerschap op een eenvoudige en concrete manier in kaart te brengen en invulling te geven.

Impact 0
Tevredenheid 0

ACTIVITEITEN-VERSLAG

Lees verder over het RespectPact en nog veel meer samenwerkingen en acties in het kader van dit Pact in het activiteitenverslag (gebaseerd op de jaren 2020, 2021 & 2022)