Netwerksessie burgerschap

Burgerschap is HOT! Maar wat is burgerschap nou eigenlijk en hoe geef je er als school of organisatie invulling aan? Dit zijn belangrijke vragen waarop soms moeilijk een antwoord te vinden is. Daarom organiseerde de Respect Foundation en Verus op 30 juni 2021 (i.s.m. VOS/ABB, VOO, VGS en VBS) de Netwerksessie Burgerschap!

Door een ouderwets rondje te speeddaten, leerden de 12 maatschappelijke organisaties elkaar beter kennen. Vervolgens gingen we inhoudelijk aan de slag met burgerschapsonderwijs en de vraag; hoe al onze organisaties concreet kunnen bijdragen bij de inrichting hiervan.

Want… Wat is goed burgerschapsonderwijs eigenlijk? Welke concrete taken liggen er voor het onderwijs? Wat moet er gebeuren om scholen tegemoet te komen? Welke organisaties houden zich bezig met burgerschap? En hoe dragen deze organisaties hieraan bij?

Wat is goed burgerschapsonderwijs eigenlijk?

Tijdens de sessie is onder andere gesproken over persoonsontwikkeling als één van de belangrijkste elementen van burgerschap. De juiste houding en kennis hebben helpt om goed te kunnen participeren. Wie ben je als persoon en welke invloed heb je?

Het ontwikkelen van ‘kennis’ en ‘kunde’ is bij burgerschapsonderwijs heel belangrijk: kennis van de samenleving (bv. de democratie) en de kunde om daarover met elkaar in dialoog te gaan. Het leren verwoorden van je eigen mening en het leren omgaan met (soms botsende) verschillen en andermans mening (bv. door debat) is dan belangrijk.

Ook de term ‘ontmoeting’ kwam vaker terug. Ontmoeting kan in het groot of in het klein. Denk aan uitwisseling of aan gastlessen die de reguliere lessen verrijken. En blijf elkaar ook binnen de school ontmoeten. Dit kan allemaal onderdeel zijn van burgerschap.

Tot slot: burgerschap moet geen zwaar begrip worden; docenten en scholen doen namelijk al heel veel! Het is van belang dat de nadruk verschuift van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam.

Nu het netwerk van de organisaties is gelegd, zetten we dolgraag de volgende stap! Wat Verus en de Respect Foundation betreft, gaan we gewoon door met verkennen. Wie doet wat? Wie slaan de handen ineen? Zo kunnen we ons aanbod beter op elkaar afstemmen! We hebben nu al zin in de volgende ontmoeting.

Ook meedenken of netwerken?

Laat het ons weten!