WEEK VAN RESPECT

6 – 12 NOVEMBER 2023

Sinds 2006 organiseert de Respect Foundation de jaarlijkse nationale bewustwordingscampagne de ‘Week van Respect’. In totaal bereikten we al meer dan 3.3 miljoen jongeren!

We werkten samen met 40+ gemeenten, duizenden gastsprekers, 14 nationale sportbonden en duizenden scholen/klassen (po, vo, mbo) in heel Nederland.
Samen zetten wij ons door middel van gastlessen, activiteiten, clinics en online campagne in voor een respectvolle samenleving op basis van respect, inclusie en verbinding. In al deze activiteiten staat eenieders persoonlijke verhaal en je openstellen voor de ander centraal.

Image2