ONZE MISSIE & VISIE

Een respectvolle samenleving waar jongeren zich thuis voelen en waar ze actief aan bijdragen

Respectvol samenleven begint bij jongeren – de generatie van de toekomst. Want wat je jong leert, neem je de rest van je leven mee. Door kinderen te inspireren en te activeren om zélf bij te dragen, bouwen we op structurele wijze aan een respectvolle samenleving.

Maar hoe zorgen we ervoor dat zij opgroeien in een samenleving waar ze zich verbonden voelen met elkaar en hun omgeving? Dat zij zich thuis voelen in- en actief deelnemen aan de maatschappij waarin ze leven?

Wij geloven dat kinderen van nature beschikken over een moreel kompas; het vermogen om de juiste keuzes te maken als het ertoe doet. Maar ervaring leert ook dat je dit kompas moet leren vertrouwen, herkennen en ontwikkelen.

Een wereldse, generatieoverstijgende droom waarin medemenselijkheid, solidariteit en respect ons met elkaar verbinden.

De Respect Foundation organiseert daarom
– sinds 2006 – verschillende initiatieven,
activiteiten, projecten en campagnes. Onze
mentaliteit is open-source, laagdrempelig en
positief. Samen met professionele opvoeders,
samenwerkingspartners, financiers, ons eigen
expertteam en natuurlijk jongeren zelf, geven
we op actieve wijze invulling aan respect.

Op korte termijn leidt dit tot een veilige sfeer in
de klas, sportclub en buurt. Op langere termijn
leidt dit tot jongeren die de moed hebben om
de juiste keuzes te maken, zich thuis voelen
in- en actief bijdragen aan een respectvolle
samenleving.

ONZE WERKWIJZE
Samen hanteren wij bij elk initiatief de volgende werkwijze:

BEKRACHTIGEN

Mensen in hun kracht zetten, op basis van hun eigen persoonlijke verhaal. Vanuit authenticiteit kan iedereen bijdragen aan een respectvolle samenleving!

VERBINDEN

Mensen en organisaties die zich inzetten voor een respectvolle samenleving aan elkaar koppelen en hen een platform bieden.

VERSTERKEN

Impact vergroten door vanuit ieders expertise samen te werken en te innoveren.

VERDUURZAMEN

Alle werkzame projecten opschalen en waar mogelijk inbedden in beleid.

ONS TEAM
Femke borgt de inhoud en kwaliteit van de initiatieven. Altijd gedreven, eigenwijs, positief en volhardend. Ze gelooft in het juiste doen, zoekt naar oplossingen en werkt graag samen; want samen bereik je meer!

Femke van der Ster

Inhoudelijk directeur

Jelke is een gedreven enthousiasteling die online systemen bouwt in een taal die de rest van het team niet spreekt. Altijd nieuwsgierig en op zoek naar hoe het iets efficiënter en beter kan. En zo een strategisch en onmisbare projectleider van verschillende Respect initiatieven.

Jelke Morriën

Zakelijk directeur

Inte kan al haar creativiteit en idealisme kwijt in het ontwikkelen van Educatie. Ze enthousiasmeert landelijk vele gemeentes voor de Week van Respect waarmee ze vastberaden is alle jongeren van Nederland in beweging te brengen voor een respectvolle samenleving.

Inte van Roemburg

Educatie | Projectmedewerker

Jennifer zet haar communicatieskills en soms ietwat onstuimige enthousiasme in om gastsprekers, gemeenten, docenten en jongeren met REF te verbinden. Ze is betrokken, alert en positief. Haar passies onderwijs en sociologie vallen helemaal op z'n plek.

Jennifer Coevert

Projectmedewerker | Educatie

Floor is empathisch, creatief en kritisch ingesteld: ze wil zich inzetten voor gelijkheid, diversiteit en rechtvaardigheid. Haar open-mindedness zorgt voor het ontstaan van nieuwe invalshoeken en inzichten. IJverig als ze is, met een achtergrond in pedagogiek, zal ze aan de slag gaan met het ontwikkelen van educatiematerialen!

Floor Loman

Educatie

Maries idealistische visie is verder ontwikkeld in haar master, die als centrale thema de kruisingen tussen cultuur en politiek had. Ze klimt op de barricade voor kansengelijkheid in het onderwijs, en voor een meer interdisciplinaire aanpak hierin. Ze wil jongeren stimuleren om de stem die zij al hebben meer te laten horen!

Marie van der Zalm

Communicatie

Julia is een echte organizer. Ze is ook empathisch en staat klaar voor anderen - zo ook voor onze gemeenten! Het persoonlijke contact met de gemeenten vindt zij dan ook heel leuk. Verder interesseert zij zich in het integratieproces van nieuwkomers in Nederland en staat ze pal achter onze inzet voor Internationale Schakelklassen.

Julia Teeuwen

Projectmedewerker

Kenchi zet kinderen en jongeren (letterlijk) in beweging! Hij maakt zich hard voor respect binnen de sport en maakt daarmee actief en altijd vrolijk deel uit van team Week van Respect.

Kenchi Orcadio

Sporteducatie

Dolf (aka Oom Dolf) is onze senior educatiespecialist. Hij heeft meerdere nationale en internationale projecten met ons opgezet vanuit zijn onuitputtelijke passie voor onderwijs. Daarnaast is hij actief betrokken bij inhoudelijke brainstorms en adviseert hij ons waar nodig over educatievraagstukken.

Dolf Hautvast 

Senior Educatiespecialist 

Nico assisteert en adviseert bij de financiën voor de Week van Respect. Hij staat al meer dan 20 jaar goede doelen stichtingen bij op financieel gebied.

Nico Bolle

Financiën

Rosa is dichter, theaterwetenschapper en redacteur. Deze laatste skill zet ze in voor REF en de Week van Respect. En met een achtergrond in theatereducatie kijkt ze stiekem ook weleens inhoudelijk mee, al is het maar omdat ze het zo leuk vindt om te praten over wat REF doet!

Rosa Schogt

Editor

Rémy is onze websitebouwer die altijd voor ons klaarstaat.

Rémy Kamp

Websitebouwer

ONS BESTUUR
  • Rabbijn S.A. (Awraham) Soetendorp, voorzitter
  • Ir. J.M. (Jack) van Praag, penningmeester/voorzitter dagelijks bestuur
  • Mw. M.A. (Marjolein) Albers, algemeen bestuurslid
  • Mw. S.A.A.C. (Sylvia) Hormann-Vorst, algemeen bestuurslid
  • Dhr. S. (Soler) Berk, algemeen bestuurslid

Naast ons bestuur en kernteam werken wij samen met externe specialisten binnen onze projecten. Ook mogen wij rekenen op de hulp van fantastische vrijwilligers!

Femke borgt de inhoud en kwaliteit van de initiatieven. Altijd gedreven, eigenwijs, positief en volhardend. Ze gelooft in het juiste doen, zoekt naar oplossingen en werkt graag samen; want samen bereik je meer!

Femke van der Ster

Inhoudelijk directeur

Jelke is een gedreven enthousiasteling die online systemen bouwt in een taal die de rest van het team niet spreekt. Altijd nieuwsgierig en opzoek naar hoe het iets efficiënter en beter kan. En zo een strategisch en onmisbare projectleider van verschillende Respect initiatieven.

Jelke Morriën

Zakelijk directeur

Inte kan al haar creativiteit en idealisme kwijt in het ontwikkelen van Educatie. Ze enthousiasmeert landelijk vele gemeentes voor de Week van Respect waarmee ze vastberaden is alle jongeren van Nederland in beweging te brengen voor een respectvolle samenleving.

Inte van Roemburg

Educatie | Projectmedewerker

Jennifer zet haar communicatie skills en soms ietwat onstuimige enthousiasme in om gastsprekers, gemeenten, docenten en jongeren met REF te verbinden. Ze is betrokken, alert en positief. Haar passies onderwijs en sociologie vallen helemaal op z'n plek.

Jennifer Coevert

Projectmedewerker | Educatie

Floor is empathisch, creatief en kritisch ingesteld: Ze wil zich inzetten voor gelijkheid, diversiteit en rechtvaardigheid. Haar open-mindedness zorgt voor het ontstaan van nieuwe invalshoeken en inzichten. Ijverig als ze is, met een achtergrond in pedagogiek, zal ze aan de slag gaan met het ontwikkelen van educatiematerialen!

Floor Loman

Educatie

Marie’s idealistische visie is verder ontwikkeld in haar master, welke als centrale thema de kruisingen tussen cultuur en politiek had. Ze klimt op de barricade voor kansengelijkheid in het onderwijs, en voor een meer interdisciplinaire aanpak hierin. Ze wil jongeren stimuleren om de stem die zij al hebben meer te laten horen!

Marie van der Zalm

Communicatie

Julia is een echte organizer. Ze is ook empathisch en staat klaar voor anderen - zo ook voor onze gemeenten! Het persoonlijke contact met de gemeenten vindt zij dan ook heel leuk. Verder interesseert zij zich in het integratieproces van nieuwkomers in Nederland en staat ze pal achter onze inzet voor Internationale Schakelklassen.

Julia Teeuwen

Projectmedewerker

Kenchi zet kinderen en jongeren (letterlijk) in beweging! Hij maakt zich hard voor respect binnen de sport en maakt daarmee actief en altijd vrolijk deel uit van team: Week van Respect.

Kenchi Orcadio

Sporteducatie

Dolf is een educatie professional die ons zijn deskundige advies biedt waar nodig.

Dolf Hautvast 

Educatie deskundige 

BENIEUWD NAAR ONZE ONTWIKKELINGEN?

Bekijk hier de jaarrekening en ons jaarverslag van het afgelopen jaar.

Bekijk hier het ANBI formulier.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief: