Vier de confettiweken!

Daar zijn ze alweer: de laatste weken van het schooljaar! We zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal! Als het einde van het schooljaar in zicht is, lijken die laatste loodjes altijd net iets zwaarder. De klas is drukker, projecten en lessen zijn afgerond, leerlingen zijn echt ‘toe’ aan vakantie, wordt vaak gezegd. Als docent denk je dan misschien snel: iets minder les, teugels wat losser… Maar wist je dat de laatste weken van een jaar net zo belangrijk zijn voor het groepsproces als de eerste weken? Deze laatste fase gaat eerder gepaard met gezucht dan met een harmonieus en feestelijk afscheidsgevoel en dat terwijl deze weken juist de Confettiweken van het jaar moeten zijn!

De Gouden Weken, de start van de groepsvorming, en de Zilveren Weken, het herijken na de kerstvakantie hebben een plekje op de meeste schoolkalenders.
Maar wil je met jouw groep echt alle stadia van groepsvorming volgens het model van Bruce Tuckman doorlopen, dan eindig je het proces met de adjourning-fase. Wanneer een groep wordt opgeheven of de doelstellingen van de groep veranderen spreken we van adjourning. In deze laatste fase wordt het proces bewust beëindigd, er wordt samen en individueel teruggekeken en vooral erkenning is van belang. Daarom besteden we in de Confettiweken actief aandacht aan het afronden, afscheid nemen, omgaan met veranderingen en terugblikken op het schooljaar! We worden ook bewust vooruitgekeken naar nieuwe jaren en nieuwe doelen. Dit is niet alleen waardevol voor een goede afsluiting, maar ook straks voor de nieuwe start. Een actieve adjurning wordt wel vaak gedaan bij de overgang van de kleuterklas naar groep drie, bij het afscheid van groep 8 en eindexamengroepen, maar de Confettiweken zijn echt van belang als jaarlijkse afsluiting voor iedere klas.

AAN DE SLAG MET DE CONFETTIWEKEN

Aan de slag met de Confettiweken? Wij helpen je op graag weg! Op het Respect Leskanaal vind je lessen voor PO, SBO, VO, VSO en MBO. Voor iedere groep staan vier of meer opdrachten klaar. Kies één of twee opdrachten, of doe ze gewoon allemaal!

Voor iedere groep staan vier of meer opdrachten klaar. Kies één of twee opdrachten, of doe ze gewoon allemaal! Kies bijvoorbeeld de opdracht ‘Ik ga naar volgend jaar en neem mee…’ waarin jullie bespreken of jullie een nieuwe uitdaging, een hobby, agenda of een portie meer concentratie meenemen naar het volgende jaar! Met de opdracht ‘Back to the future’ refelecteer je op een situatie die je liever anders had willen aanpakken. Hoe had je dit anders kunnen doen en wat zou je veranderen als je terug in de tijd kon gaan? Of schrijf een ‘brief aan…’ waarin de leerling bedenkt welke belangrijke, leerzame tips en wijze lessen hij of zij wil meegeven aan een leerling die volgend jaar in deze klas komt! Zo ga je samen aan de slag met een spetterende en (groeps)dynamische afronding van het jaar! Veel plezier.

Meer weten of reageren?

Stuur een e-mail naar info@respectfoundation.nl

De Respect Foundation ontwikkelt (les)materiaal en initieert projecten om het onderwijs te ondersteunen. De expertise en kracht van REF zit in verbinden en vertalen van beleid en theorie naar dagelijkse onderwijspraktijk.
Alle lesmaterialen van de Respect Foundation vind je op ons klik-klare leskanaal.