Blijf met elkaar in gesprek

In aanloop naar ons jubileum, nemen wij jullie mee in 15 persoonlijke verhalen en visies op Respect van bijzondere en betrokken mensen. Het interview van deze week:

Léonhard ten Siethoff – Stichting Triodos Foundation

“De huidige Coronapandemie maakt inzichtelijk hoe belangrijk inclusie en verbondenheid is. De behoefte om samen te zijn is zó sterk. Tegelijkertijd wordt ook duidelijk hoe niet-vanzelfsprekend het is dat we verbonden zijn. En hoe makkelijk iemand kan afdrijven. Denk aan eenzame ouderen, maar bijvoorbeeld ook aan kinderen en jongeren die het echt moeilijk hebben met thuisonderwijs en de verbinding met school en vrienden verliezen. In die zin onderstreept deze tijd het belang van Respect Foundation nog eens extra, omdat respect gaat over het fundament van een veilige en verbonden samenleving.

Wij krijgen veel aanvragen binnen bij onze foundation. Waarom wij kiezen voor Respect Foundation is omdat wij zien dat jullie een bijdrage leveren aan een verandering om onze samenleving beter en sterker te maken. Thema’s als kansengelijkheid en respect vinden wij belangrijk omdat dit ervoor zorgt dat ieder mens wordt gezien en dat ieders talenten worden benut. De werkwijze van Respect Foundation past ook een-op-een bij de filosofie van de Triodos Foundation. Wij willen actief bijdragen aan het openbreken van de kern van problemen en aan de creatie van fundamentele oplossingen.

Een belangrijke plek om te werken aan een sterkere samenleving is het onderwijs. Daar vindt toch een groot deel van onze persoonlijke ontwikkeling plaats. Wij zien binnen Triodos Foundation dat mensen heel erg bereid zijn om te schenken voor de versterking van het onderwijs. Zeker aan thema’s die nog sterker belicht kunnen worden op scholen, zoals respect en sociale inclusie. Deze schenkingen creëren veranderkracht voor organisaties als Respect Foundation om het goede te doen. Dat is ongelofelijk wezenlijk.

Ik vind dat iedereen zou moeten werken aan een respectvolle samenleving. Wat geldt voor het onderwijs, geldt tenslotte voor ons allemaal: blijf met elkaar in gesprek. Blijf elkaar ontmoeten. En verbind je juist met mensen die anders zijn dan jij zelf. Uiteindelijk hebben we allemaal een rol te spelen in het creëren van een veilige en respectvolle omgeving.”

Benieuwd naar de andere interviews? Volg ons dan op LinkedIn.