Lesbrieven op LessonUp

Met onze nieuwste lesbrieven zetten leerlingen en studenten zich in voor hun dromen en idealen; net als Martin Luther King.

Met twee lesbrieven (“I have a dream” en “Be the Change”) maak je inzichtelijk hoe de droom van Dr. Martin Luther King een verschil maakte in de jaren ’60. Ontdek welke dromen jouw leerlingen hebben voor de toekomstige maatschappij én welke concrete stappen zij kunnen zetten om impact te creëren!

De lessen sluiten aan op het huidige discriminatiedebat en maken het thema op een laagdrempelige manier bespreekbaar. Maar het creëert vooral een activerende en positieve context, waardoor leerlingen geïnspireerd worden om zelf actief een verschil te maken. De lessen zijn beschikbaar op po-, vo- en mbo-niveau.
Bekijk het nieuwe lesmateriaal op Lesson Up.