Opgroeien zonder vooroordelen

Onderzoeksresultaten Movisie

Steeds meer basisscholen willen aan de slag om vooroordelen, stereotypering en discriminatie aan te pakken. Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) deed dit jaar onderzoek naar wat werkt om vooroordelen te verminderen en voorkomen onder kinderen in de basisschool. KIS verrichtte literatuuronderzoek, waarbij meer dan 140 wetenschappelijke studies op een rij zijn gezet.

Uit dit onderzoek komen duidelijke aanwijzingen naar voren over de vraag hoe vooroordelen bij kinderen zich ontwikkelen, wat ertegen te doen is, maar ook wat je juist niet niet moet doen. Tijdens de interactieve opening van de Week van Respect 2020 gingen wij het gesprek aan met deze experts over dit onderzoek en de koppeling naar het werkveld. Graag delen wij met jullie de resultaten en aanbevelingen vanuit het onderzoek.

Naar het onderzoek